Vaellukset

 

Kivitasku -hikingin palvelut voivat auttaa erilaisissa ongelmissa ja tuoda uutta perspektiiviä asioihin.

 

Hiljaisen vaelluksen aikana puhutaan vain tauoilla, ja saat nauttia luonnosta monin aistein. Reitti kulkee tarkoituksellisesti luonnonkauniissa rauhallisessa maastossa. 

 

Tutkimustiedon perusteella päivittäinen liikkuminen sekä luonnossa olo estää kansansairauksia. Metsän terveysvaikutuksista mm. vastustuskykyyn kertyy myös koko ajan uutta tietoa. 

Metsä hoitaa -vaelluksen aikana käymme läpi tätä tutkimustietoa samalla nauttien maisemista. 

 

 

Työnohjausvaellus on vaellusviikolla päivittäin tapahtuvaa oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus sopii niille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.

 

Koulutusvaelluksilla tutkimme ammattiryhmittäin valittua teemaa, kuten luonnon terveysvaikutukset

Metsä hoitaa - vaelluksen sisällön mukaisesti. Koulutusten sisältö muokkautuu myös kouluttajan ja osallistujien omien näkemysten ja kokemusten mukaan.