Kollegavaellukset

 

 

 

”Mikään ei vaikuta kemiaamme välittömämmin kuin toinen ihminen.” R.D. Laing

 

Monet arvostavat kollegan seuraa, vaikka varsinaisia työasioita ei käsiteltäisiin lainkaan. On tunnettua, että esim.  lääkärit hakeutuvat lääkäreiden seuraan myös vapaa-ajalla, samoin psykologit, sairaanhoitajat ja vaikkapa sairaankuljettajat ja ensihoitajat hakeutuvat kollegoidensa seuraan. On helpompaa päästä toisen kanssa samalle aaltopituudelle, kun on koettu yhdessä esim. opiskeluaika, työskennelty samassa työpaikassa ja ylipäänsä tiedetään, mitä toinen tekee työkseen, ja mitä haasteita ja toisaalta iloja siihen kuuluu. Monet valitsevat puolisonkin omasta ammattikunnasta osin samoista syistä. 


Ns. auttamisammateissa työskentelevät myös toivovat vapaa-ajalta todellista vapaa-aikaa eli he eivät odota kuulevansa sairauskertomuksia, vaikka sinänsä ovatkin käytettävissä, jos tarvitaan ammattilaista esim. ensiapua varten.  Heille myös suotakoon todellista vapaa-aikaa ja taukoa työasioista heidän lomallaan, vaikka olisivatkin hakeutuneet auttamistyöhön jonkinlaisen kutsumuksen motivoimana. 
Liian moni auttamistyöläinen uupuu näet jo työssään, ja kaikki keinot on käytettävä, jotta auttajan loma on todellakin lomaa. 

Loma perheen kesken on monelle paras ja elvyttävin loma, mutta kaikilla ei ole perhettä, tarpeet perheen sisälläkin vetävät eri suuntiin, ja elämäntilanteet vaihtelevat. 


Tähän tarpeeseen kehitimme kollegavaellukset. Tietty vaellus- ja ohjelmakokonaisuus suunnataan tietylle ammattiryhmälle, mutta työasioita ei käsitellä eikä toisia konsultoida, ellei siitä erikseen yhdessä sovita. Jokaisen toiveet ja tarpeet pyritään kuulemaan. 


Tavoitteena on mahdollisimman täydellinen irtautuminen työstä ja työn kuormituksesta käyttäen hyväksi luonnon elvyttävää ja aistit vangitsevaa vaikutusta. Käytämme tässä hyväksi myös ns. hiljaisen ja aistivaelluksen menetelmiä, arkista mindfullnessia, pyrkimällä keskittymään esim. tuulen suhinan kuunteluun. Pyydämme sulkemaan kaikki kanavat, luonnollisesti puhelimen, musiikin ja some-kanavat, mutta myös tuttavallisen juttelun tietyillä vaellusjaksoilla. 


Työnohjausvaellus on taas konsepti, johon työasioiden käsittely olennaisesti kuuluu tietyn ajan viikosta koulutetun työnohjaajan vetämänä, ja näitä työnohjausvaelluksia olemme menestyksekkäästi järjestäneet jo syksystä 2020 sekä lääkäreille että psykologeille.